Nákupný košík

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Reklamačný rád

REKLAMÁCIA TOVARU

Záručná lehota a reklamačný rád e-shopu Riderzone sa riadi pravidlami firmy Stigma distribution, s.r.o., ktorá sa riadi obecne platnými právnymi predpismi. Každý zákazník e-shopu má nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od vystavenia daňového dokladu. My sme povinní vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Tovar na reklamáciu nám zasielajte na nižšie uvedenú adresu ako obyčajnú zásielku (nie na dobierku) s kópiou faktúry a s vyplneným reklamačným formulárom. Vyplň dôvod reklamácie. Všetky reklamácie prijímame iba písomnou formou. Tovar zaslaný Slovenskou poštou formou Balík na poštu nie sme bohužiaľ z technických dôvodov schopní prijať.

 

Riderzone.cz
Stigma distribution, s. r. o.
Slovanská alej 24
326 00 Plzeň

 

Za vadu nie je možné považovať zmenu na materiáli odpovedajúcu dĺžke užívania ani závady spôsobené nesprávnou údržbou alebo nesprávnym používaním výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

  • Neodborným použitím tovaru.
  • Mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním.
  • Poškodenie ohňom a inými živlami.

Pri zistení závady je nutné tovar prestať používať a čo najskôr uplatniť reklamáciu. Pokiaľ tak neučiníš a dôjde následným používaním ku zväčšeniu závady, vystavuješ sa riziku, že tvoje reklamácia nebude uznaná.

VÝMENA ALEBO VRÁTENIE TOVARU

Nepoužitý tovar môžeš v zákonom stanovenej lehote 21 dní bez akéhokoľvek problému vrátiť. My sme ju navyše predĺžili na celý mesiac. Odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu tak môžeš do 30-tich dní od prevzatia tovaru.

Výnimkou, kedy od zmluvy odstúpiť nie je možné, je podľa občianskeho zákonníka § 1837 a bodu g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Preto nie je možné vracať ani meniť zakúpenú spodnú bielizeň.

Vrátený tovar nesmie vykazovať známky používania alebo prania, nesmie byť poškodený alebo znečistený. V týchto prípadoch nebude výmena alebo vrátenie možné a tovar bude zaslaný späť. V ideálnom prípade by mal byť zabalený v originálnom obale s kompletnými visačkami. 

Tovar na výmenu nám pošli ako obyčajnú zásielku (nie na dobierku) s kópiou faktúry a s vyplneným formulárom výmena/vrátenie. Bez vyplnenia týchto údajov nemôžeme požiadavku alebo prianie vybaviť. Tovar zaslaný Slovenskou poštou formou Balík na poštu nie sme bohužiaľ z technických dôvodov schopní prijať. Peniaze za vrátený tovar ti pošleme späť na uvedený účet. Ak vraciaš celú objednávku, vrátenie peňazí sa vzťahuje ako na cenu zakúpeného tovaru, tak aj na poštovné, ktoré bolo uhradené spoločne s objednávkou. Zákonná lehota na vybavenie tvojej žiadosti a vrátenia peňazí je do 14 dní od doručenia tovaru na našu adresu. V súlade s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) Občianskeho zákonníka hradí náklady na prepravu spojené s vrátením alebo výmenou tovaru v rámci 30 dennej lehoty zákazník. Pri prvej výmene tovaru neúčtujeme žiadne poštovné, platíš iba poštovné k nám. V prípade každej ďalšej výmeny v rámci jednej objednávky už musíme poštovné účtovať.

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

V prípade, že sa ako kupujúci domnievaš, že tvoje práva boli porušené, obráť sa na nás so svojou sťažnosťou prostredníctvom emailovej adresy  info@riderzone.cz v záujme mimosúdneho vybavenia záležitosti. Česká obchodná inšpekcia je orgánom štátneho dozoru a v medziach svojich kompetencií vybavuje tiež sťažnosti spotrebiteľov.

Riderzone

Prihlásenie